42η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 42η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30-10-2023 και ώρα 13:00.