4η/2023 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει την Τρίτη 13-6-2023 και ώρα 9:00, στο δημοτικό κατάστημα.