5η/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Τμήμα Αθλητισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει την Παρασκευή 1-3-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.-