6η/2022 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει διά ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 12-9-2022, ώρα 14:00.