8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 8η Τακτική , δια ζώσης, Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό
Κατάστημα στις 29 Φεβρουαρίου 2024 Πέμπτη και ώρα 11.00 .

Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης :8H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29-02-24