9η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 19-7-2022 και ώρα 10:30.