Αλλαγή δρομολογίου στις 20/5 λόγω του πανηγυριού του Αγίου Κωνσταντίνου

Δημοτική Συγκοινωνία

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες ότι το δρομολόγιο (επιστροφή μέσω Αγ. Κωνσταντίνου), λόγω της λαϊκής,  θα τροποποιηθεί στις 20/05/2024 λόγω του πανηγυριού στον Άγιο Κωνσταντίνο και το δρομολόγιο της επιστροφής θα γίνει ως εξής: Σουλίου – Ασπροποτάμου – Αργοστολίου – Αγίου Δημητρίου.