Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας ΚΕΠ για

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τα ΚΕΠ Αγίου Δημητρίου, την Τρίτη 23 Απριλίου, θα είναι κλειστά από τις  13:45 έως 15:30 λόγω εργασιών αναβάθμισης συστήματος.