Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Δημοτικό Κοιμητήριο

Λόγω απεντόμωσης – απολύμανσης, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, το Δημοτικό Κοιμητήριο θα λειτουργήσει από ώρα 7:00 έως 15:00.