Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Ταμείου του Δήμου

Υπηρεσίες

Λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, την Παρασκευή 30/06/2023 το Ταμείο του Δήμου θα λειτουργεί έως τις 13:00.