ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

2024-2-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤ