Απαγόρευση διενέργειας καύσεων και χρήσης θερμών εργασιών – Υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας:

Δελτίο Τύπου

Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους πολίτες ότι η Υπηρεσία μας για το χρονικό διάστημα από 07-04-2024 έως και 09-4-2024 λόγω της ανομβρίας και των ανέμων ισχυρής έντασης, κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων της 9ης/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 1923/Β/13-5-2021), απαγορεύει τη διενέργεια καύσεων και τη χρήση θερμών εργασιών καθώς οι καιρικές συνθήκες για το Νομό Αττικής ευνοούν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (1).pdf