Απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική Υπηρεσία

Το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σας ενημερώνει ότι για την υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών του Δήμου, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ή μερικής απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία (Ξενοφώντος 10, Άγιος Δημήτριος, 17341, Τηλ: 2109754035, email: ky@dad.gr) προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
Αναστάσιος Σοφιανόπουλος