ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΣΤΙΣ 20/03/2024

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.57.24

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠ.57.24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜ.ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.59.24

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ.ΑΠ.59.24 ΣΥΓΚΡ.ΕΠΙΤΡ.ΙΣΟΤ.

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.60.24

ΘΕΜΑ 2ο ΑΡ.ΑΠ.60.24 ΣΧΕΔ.ΠΥΡΟΠΡ.ΚΑΤΑΣΚ.ΡΑΦ.

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.61.24

ΘΕΜΑ 3ο ΑΡ.ΑΠ.61.24 ΚΥΚΛΟΦ.ΡΥΘΜ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.62.24

ΘΕΜΑ 4ο ΑΡ.ΑΠ.62.24 ΠΑΡΑΧ.ΚΡΟΝΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ.ΑΠ.63.24

ΘΕΜΑ 5ο ΑΡ.ΑΠ.63.24 ΠΡΟΣΩΡ. ΚΥΚΛΟΦ.ΡΥΘΜ.ΠΟΝΤΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο AΡ.ΑΠ.64.24

ΘΕΜΑ 6ο AΡ.ΑΠ.64.24 ΤΡΟΠ.ΤΗΣ 55.24 ΑΔΣ ΕΠΙΤΡ.ΠΑΝΤΟΠ.

ΘΕΜΑ 7ο AΡ.ΑΠ.65.24

ΘΕΜΑ 7ο AΡ.ΑΠ.65.24 ΑΝΤΙΚΑΤ.ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒ.

ΘΕΜΑ 8ο AΡ.ΑΠ.66.24

ΘΕΜΑ 8ο ΑΡ.ΑΠ.66.24 ΟΡ.ΥΠΑΛΛ.ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡ.

ΘΕΜΑ 9ο AΡ.ΑΠ.67.24

ΘΕΜΑ 9ο ΑΡ.ΑΠ.67.24 ΤΡΟΠ.320.23 ΣΥΓΚΡ.ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΛ.

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.68.24

ΘΕΜΑ 10ο ΑΡ.ΑΠ.68.24 ΕΠΙΣΤΡ.ΕΓΓΥΗΤ.ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΤ 289

ΘΕΜΑ 11ο ΑΡ.ΑΠ.69.24

ΘΕΜΑ 11ο ΑΡ.ΑΠ.69.24 ΕΠΙΣΤΡ.ΕΓΓΥΗΤ.ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔ.ΧΑΡ&ΝΗΠΙΑΓ.

ΘΕΜΑ 12ο ΑΡ.ΑΠ.70.24

ΘΕΜΑ 12ο ΑΡ.ΑΠ.70.24 ΕΠΙΣΤΡ.ΕΓΓΥΗΤ.ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΥΝΤ.&ΕΠΙΣΚ.ΗΖ

ΘΕΜΑ 13ο ΑΡ.ΑΠ.71.24

ΘΕΜΑ 13ο ΑΡ.ΑΠ.71.24 ΕΠΙΣΤΡ.ΕΓΓΥΗΤ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜ.ΚΑΔΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο ektos ΑΡ.ΑΠ.58.24

ΘΕΜΑ 1ο ektos ΑΡ.ΑΠ.58.24 ψηφισμα για κεραια αργοστολιοτ 32

ΘΕΜΑ 14ο ΑΡ.ΑΠ.72.24

ΘΕΜΑ 14ο ΑΡ.ΑΠ.72.24 ΑΝΑΠΛ.ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ