Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΝΕΡΟ – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΩ» έτους 2023-2024

ΟΠΑΠ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΝΕΡΟ – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΩ» έτους 2023-2024.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
► Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Τρίτη 18-7-2023 και ώρα 15:00.