Διαγωνισμός για την αναβάθμιση πρασίνου, πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων

📢 Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία “Λειτουργική αναβάθμιση Πρασίνου: πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/08/2020 και ώρα 15:00.
Αριθ. συστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ): 92168.-