Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΎΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ -ΕΚΣΚΑΦΕΑ”.

Αριθμοί Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 175942 (Ημιφορτηγό) • 176050 (Σάρωθρο) • 176028 (Ηδροστατικός Φορτωτής εκσκαφέας).

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/11/2022 και ώρα 15:00.