Δημοτικοί Λαχανόκηποι 2022

Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Ξεκινάει το φθινόπωρο του 2022 η νέα περίοδος για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους, κατά την οποία νέοι και νέες δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν την καλλιέργεια του δικού τους λαχανόκηπου, αφού αξιολογηθούν οι αιτήσεις που θα υποβάλουν.

Οι αιτήσεις θα υποβάλονται ηλεκτρονικά στο e-mail laxanokhpos@dad.gr ή στο 1o KEΠ Αγίου Δημητρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:00 έως 15:00) μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022 και πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

► Φωτοτυπία ταυτότητας
► Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2021
► Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν διαθέτει έκταση για καλλιέργεια εντός του Νομού Αττικής
► Λογαριασμός ΔΕΚΟ
► Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)
► Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλ.: 210 9702 574 – 210 9709 562.