Δρομολογείται σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή της οδού Λιδωρικίου

Τεχνική Υπηρεσία

Σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, παρελήφθη η «Μελέτη συλλεκτήρα ομβρίων οδού Λιδωρικίου», που εκπονήθηκε κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΚΣΕ) της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή της οδού Λιδωρικίου, με στόχο την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος απορροής υδάτων, που κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Η οδός Λιδωρικίου είναι αποδέκτης της επιφανειακής απορροής τοπικής υπολεκάνης, έκτασης περίπου 385 στρεμμάτων, που οριοθετείται, βόρεια από τη λ. Βουλιαγμένης και νότια από το όριο μεταξύ των Δήμων Αγ. Δημητρίου και Αλίμου, με φυσικό αποδέκτη το ρέμα της Πικροδάφνης, στο ύψος της οδού Ήρας.  

Ήδη, η μελέτη έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής για θεώρηση.

Τα προτεινόμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχουν ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.630.000 €, αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπλαση της οδού Λιδωρικίου, με έργα ανακατασκευής των πεζοδρομίων, τοποθέτησης σύγχρονου φωτισμού, φύτευσης κ.λπ.

Μελέτη συλλεκτήρα | Λεκάνες απορροής