Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές tης Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου του Δήμου Αγ. Δημητρίου

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Την Τρίτη 12 Μαρτίου το 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με το Δήμο θα πραγματοποιήσει  εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου του Δήμου.