Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΔΕΠΙΣ) εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση

Ενημερωτικό Δελτίο

Όποιος παρακολουθεί την επικαιρότητα βλέπει τα συχνά περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας που μας συγκλονίζουν και μας
θυμώνουν, δείχνοντάς μας με σκληρό και οδυνηρό τρόπο μια από τις σκοτεινές και θλιβερές όψεις της κοινωνίας μας, όπως και την ευθύνη που έχει η Πολιτεία για τη καταπολέμησή τους.
Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα δεν χωρεί καμία ανοχή και αδράνεια. Τη σιωπή θα τη διαλύσουν οι ίδιες οι γυναίκες με απαραίτητη προϋπόθεση τη στήριξη της Πολιτείας με άμεση θέσπιση διαδικασιών Διατομεακής Ανταπόκρισης στην Ενδοοικογενειακή Βία, συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και στελέχωση των υπηρεσιών.

Για την ΔΕΠΙΣ
Η Πρόεδρος
Βαζαίου Βασιλική