Και από τα ΚΕΠ, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους 2022”

ΚΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους 2022”, η οποία περιγράφει αναλυτικά τους/τις δικαιούχους για το voucher των 150 ευρώ.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις (https://www.tourism4all.gov.gr/) αναμένεται να ανοίξει το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 και οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι και 21 Ιουλίου 2022 είτε ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxinet είτε μέσω ΚΕΠ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους, υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας. Μέσω του προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, κατόπιν σχετικής τους ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης.
Ειδικώς για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ.

Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον/την δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν/ήν μελών.

Ωράριο ΚΕΠ Αγίου Δημητρίου

► 1ο ΚΕΠ • Γ. Ψυχογιού 8 • Τηλ.: 2109702574 – 2109709562

Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:00 – 19:30
Σάββατο: 8:00 – 13:30

► 2ο ΚΕΠ • Αλεξάνδρου Ασημακοπούλου 7 • Τηλ.: 2109902882

Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:00 – 15:00