Με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Δημητρίου βιωματικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Uncategorized

Από τις 20 έως 24/11/2023, το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου και με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Δημητρίου οργάνωσαν βιωματικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με τίτλο «Όταν τα σκουπίδια γίνονται Τέχνη», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας μείωσης αποβλήτων EWWR23 με εθνικό συντονιστή τον ΕΟΑΝ Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Στόχος των δράσεων ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας και του μαθητικού πληθυσμού με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από κοινές δράσεις, αναπτύσσοντας συνεργασίες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως την ΑΜΚΕ No Waste 21 για τη μείωση των αποβλήτων με δημιουργικό τρόπο.
Τις Δράσεις μας τίμησαν με την παρουσία τους η πρώην Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου κα. Μ. Ανδρούτσου, η εκπρόσωπος του ΕΟΑΝ κα. Μαρίνη Ρουμπινή ο εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ No Waste 21 κος Μ. Μάλλιαρης καθώς και 14 σχολεία της περιοχής του δήμου Αγίου Δημητρίου (Ε.Ε.Ε.ΕΚ, ΕΝΕΕΓΥ-Λ, ΕΠΑΛ, Γενικά Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά σχολεία), αλλά και πιο μακρινά όπως το 2ο Πρότυπο
Γυμνάσιο Κιλκίς.

Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 2023 επικεντρώθηκε σε βιωματικές δράσεις με επιδίωξη να εξοικειωθεί η σχολική κοινότητα με έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων όπως η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. Οι δράσεις αφορούσαν:
• τη δημιουργία σημείων συλλογής απορριμμάτων συσκευασίας στα δύο συνεργαζόμενα σχολεία
• την ολοκλήρωση ενός συνεργατικού καλλιτεχνικού γλυπτού και Χριστουγεννιάτικων στολιδιών από τα συλλεγόμενα απορρίμματα
συσκευασίας από όλους τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης (ειδικά και γενικά σχολεία όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης)
• τη διοργάνωση διαδικτυακής δράσης με περιβαλλοντικό προσανατολισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του σχολείου webex, όπου
τα συμμετέχοντα σχολεία μοιράστηκαν και συζήτησαν για τις πρωτοβουλίες τους για τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση με εκπροσώπους περιβαλλοντικών ΜΚΟ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
• την οργάνωση μουσικής εκδήλωσης με τη διαδικτυακή συμμετοχή του μουσικού συγκροτήματος «Πέρα Πλάσματα» με το νέο τους άλμπουμ για την Ανακύκλωση, την Κυκλική Οικονομία και την Κομποστοποίηση και με καλλιτεχνικές παρουσιάσεις από μαθητές και καθηγητές γύρω από το ολοκληρωμένο γλυπτό
• τη διοργάνωση διαγωνισμού όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν έργα τέχνης φτιαγμένα από επαναχρησιμοποιημένα
αντικείμενα από την πράσινη εικονική επιχείρηση του σχολείου ReUZ+. Ταυτόχρονα, τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι συλλογής απορριμμάτων συσκευασίας στα συνεργαζόμενα σχολεία με την υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης No Waste 21 και οι δράσεις προωθήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν όλες οι ομάδες-στόχοι, να ενημερωθούν και να συμβάλλουν στη μείωση της περιττής κατανάλωσης. Τονίστηκε η αναγκαιότητα προγραμμάτων συνεκπαίδευσης και συμπεριληπτικών δράσεων με την κοινότητα, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με τους συμμετέχοντες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ηχηρό αποτύπωμα για την επαναχρησιμοποίηση και την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας.

Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στη συνεργαζόμενη δράση αντιλήφθηκαν τις δυνατότητές τους να συμβάλουν στην οικονομική πρόοδο και στην πραγματοποίηση θετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών. Ταυτόχρονα, τους δόθηκε η ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες. Στις συζητήσεις που έγιναν, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών /τριων των σχολείων εκφράστηκε το ενδιαφέρον για μελλοντική συνεργασία μεταξύ των περιβαλλοντικών ομάδων και σε άλλες δράσεις με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της ανακύκλωσης, ιδιαίτερα μέσω της συμμετοχής μαθητών/τριων από διαφορετικά υπόβαθρα και στυλ
μάθησης με στόχο τον σεβασμό και τον εορτασμό της διαφορετικότητας και της ένταξής τους. Με τη διάχυση των δράσεων των μαθητών/τριων στο πλαίσιο της μείωσης των απορριμμάτων συσκευασίας, θα μπορέσει να επιτευχθεί η αναζήτηση καινοτόμων λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα καθώς και η ανάληψη κοινωφελών πρωτοβουλιών. Η συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό διακρίθηκε καθώς έλαβαν το 2ο βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας και εκπροσωπούν την κατηγορία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μείωσης Αποβλήτων 2023.