Μοριοδότηση αιτήσεων συμμετοχής στα κατασκηνωτικά προγράμματα του 2024

Δημοτική Κατασκήνωση

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη γενική μοριοδότηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη συμμετοχή παιδιών στα προγράμματα της Δημοτικής Κατασκήνωσης κατά τη φετινή περίοδο.

Στη διπλανή στήλη, μπορείτε να βρείτε:

► Την κατάσταση της τελικής μοριοδότησης.
► Τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων.
► Έντυπο υποβολής ένστασης.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, έως την Πέμπτη    23-5-2024 στο e-mail kataskinosi@dad.gr.

Οι καταστάσεις των επιλεγέντων παιδιών, ανά περίοδο, θα αναρτηθούν μετά τον έλεγχο των ενστάσεων.