Ο Στυλιανός Βαμβακούσης, νέος Aντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου

Αντιδήμαρχοι

► Με τη με την υπ’ αρ. 5205/2023 απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Μαρίας Ανδρούτσου, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Αναστάσιου Σοφιανόπουλου από τη θέση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας, τροποποιήθηκε μερικώς η υπ’ αρ. 37824/2022 απόφασή περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και ορίστηκε ως νέος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας ο Στυλιανός Βαμβακούσης, χωρίς αντιμισθία, από 21-2-2023 μέχρι 31-12-2023 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών του Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας.
2. Τέλεση πολιτικών γάμων.

Δήλωση του Αναστάσιου Σοφιανόπουλου

Μετά από μία ευδόκιμη και παραγωγική θητεία, αποχωρώ από τη θέση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας, έτοιμος να υπηρετήσω την παράταξη ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ και το Δήμο Αγίου Δημητρίου, από όποια θέση μου ζητηθεί, αλλά και συνεχίζοντας ως εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα τοπικής οικονομίας και του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Ευχαριστώ τη Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, τους συναδέλφους και συναδέλφισσες δημοτικούς/ές συμβούλους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη δημιουργική συνεργασία που είχαμε καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Είμαι βέβαιος ότι το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, όπως το έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με ποικίλες υποστηρικτικές δράσεις.
Η παράταξή μας, αρραγής, ενωμένη, δυνατή και ανανεωμένη συνεχίζει ακούραστα την προσπάθειά της για την πρόοδο και ανάπτυξη της πόλης του Αγίου Δημητρίου.