Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Uncategorized

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση των ενδιαφερομένων στο Προεδρείο του Δημοτικού  Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας  επιλογής. ΜΕ ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ