Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών Συγκρότησης Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ)

Πολιτική Προστασία

Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ).

Υπόδειγμα Αίτησης

Υπόδειγμα Πίνακα Ε

105688_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
107736_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡ