Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση παροχής φυσικού αερίου

Περιβαλλοντικές δράσεις

Στο πλαίσιο του γενικότερου προγραμματισμού έργων επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου, καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, που επιθυμούν να συνδεθούν με αυτό, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας μία τις παρακάτω φόρμες που αφορούν σε μονοκατοικίες – διαμερίσματα, πολυκατοικίες και επαγγελματικές στέγες.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

Ενημερωθείτε για το υφιστάμενο ενεργό δίκτυο, αλλά και για τις επεκτάσεις του στο Δήμο Αγίου Δημητρίου ►►►ΕΔΩ.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής, για νέες επεκτάσεις του δικτύου, λαμβάνει υπόψη της τον αριθμό των ιδιοκτητών ακινήτων που ενδιφέρονται να αποκτήσουν παροχή φυσικού αερίου, ενώ μεμονωμένες περιπτώσεις, σε δρόμους που δεν υπάρχει δίκτυο, είναι δύσκολο να εξυπηρετηθούν.