Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αγίου Δημητρίου

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

O Δήμος Αγίου Δημητρίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
2 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
3 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
4 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
5 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
6 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
7 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
8 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
9 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
10 Αστικοί λαχανόκηποι 25
11 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
12 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50
13 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
14 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
15 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
16 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις 185
17 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους υποψηφίους 125
18 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Β1 (ειδικών σκοπών): Με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου 195
19 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνική γλώσσας 175
20 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
21 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
22 Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25
23 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25
24 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25
25 Διαχείριση χρόνου 25
26 Κοπτική ραπτική 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.  

► Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Δευτέρα – Πέμπτη: 09:00 – 15:00
Πληροφορίες: Ε. Καρούσου
Τηλ. : 2132007713
Αγίου Δημητρίου 55, 3ος όροφος, Διοικητικές Υπηρεσίες ΟΠΚΑΠ
Email: kdvm@dad.gr 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».