Πρόσληψη 19 ατόμων από τον ΟΠΑΠ για την πραγματοποίηση εικαστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την πραγματοποίηση εικαστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών  θα γίνεται στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Ειρήνης 17  Άγιος Δημήτριος , στον 2ο όροφο από 20/09/2021 έως 27/09/2021 και ώρα  09:00 έως 12:00.