Πρόσληψη 40 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών, 40 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 27-5-2020 έως 28-5-2020, ώρα 12:00 το μεσημέρι.-