Προσοχή ΑΠΑΤΗ!

Οικονομική Υπηρεσία

Άτομο υποδυόμενο εργαζόμενο του Δήμου Αγίου Δημητρίου με το όνομα Λυμπέρης καλεί προμηθευτές και συνεργάτες του Δήμου, αφού έχει βρει τα στοιχεία τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και ζητά πληροφορίες για οικονομικά τους στοιχεία (π.χ: αριθμό τραπεζικού λογαριασμού).
Το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει καμία σχέση με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε καλείτε στο τηλ. 2132007769.