Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Πριάμου

Τεχνική Υπηρεσία

Η οδός Πριάμου, από το ύψος της λ. Βουλιαγμένης έως την οδό Καλλιθέας ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος.