Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς

Σύλλογοι και Φορείς

Μόνο ο λαός σώζει το λαό! Οργανώνουμε τώρα την αλληλεγγύη για τους πλημμυροπαθείς στους νομούς Θεσσαλίας και των άλλων περιοχών που δοκιμάζονται από τις φυσικές καταστροφές.

Περισσότερα→