Σύσκεψη κομμάτων για την κατανομή των χώρων προβολής για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Εκλογές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τμήμα Γραμματείας Δημάρχου
Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343
Τηλέφωνο: 213-2007702, 03, 07

gr_dimarxou@dad.gr

ΠΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη Εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Συνεργαζόμενων Κομμάτων που συμμετέχουν στις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με σκοπό την κατανομή των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο.

Έχοντας υπ’ όψιν :

Τη με αριθμ. 8481/2022 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 674 τ.Β’/15.02.2022) με θέμα: «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προεκλογική προβολή τους»,

ΚΑΛΩ τους εκπροσώπους των Πολιτικών Κομμάτων, των Συνασπισμών Συνεργαζόμενων Κομμάτων και τους Συνδυασμούς των Υποψηφίων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Ιουνίου 2023, σε κοινή σύσκεψη, την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο, λεωφόρος Αγίου Δημητρίου, αριθ. 55, στον 2ο όροφο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι ο καθορισμός του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που διατίθενται για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από το κόμμα το οποίο εκπροσωπούν.

Η Δήμαρχος
Μαρία Ανδρούτσου

Εσωτερική Διανομή:
– Νομική Υπηρεσία
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων για την ανάδειξη των βουλευτών του Κοινοβουλίου:

  1. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
  2. «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»
  3. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»
  4. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»
  5. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
  6. «ΜέΡΑ25»
  7. Λοιπών Συνασπισμών Συνεργαζόμενων Κομμάτων και Συνδυασμό Υποψηφίων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Ιουνίου 2023