Δράση ανίχνευσης του Covid-19

  • 20 Μαρ 2022
  • 9:30 am - 3:00 pm
  • Δημαρχείο • Αγ. Δημητρίου 55