Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στο ΔΙΕΚ

  • 17 Ιαν 2022
  • 3:30 pm - 7:00 pm
  • Κτίριο Ζενέτου (Στρογγυλό) • Παπάγου & Καλλιθέας