Δράση rapid-test στο Δημαρχείο

  • 15 Ιούν 2022
  • 9:30 am - 3:00 pm
  • Δημαρχείο • Αγ. Δημητρίου 55