Τεστ ανίχνευσης του Covid-19

  • 09 Μάιος 2021
  • 10:00 am - 3:00 pm
  • Δημαρχείο • Αγ. Δημητρίου 55