Θεατρική παράσταση του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

  • 15 Μάιος 2019
  • 6:30 pm
  • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. • Αργοστολίου 65