Κατάσταση εισακτέων και επιλαχόντων παιδιών στους Παιδικούς και ΒΦΝ Σταθμούς 2023-24

Παιδικοί Σταθμοί

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας ανακοινώνει τους πίνακες εισακτέων και επιλαχόντων παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την περίοδο 2023-24.

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail opkap@dad.gr έως 7-9-2023.