Προγράμματα θερινής δημιουργικής απασχόλησης 2019

Ο Οργανισμός Πολιτισμού. Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) και ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) έχουν εντάξει και φέτος στις καλοκαιρινές δράσεις τους τα επιτυχημένα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης «Αθλοδιακοπές» και «Παιχνιδοδιακοπές», αντιστοίχως.

Αθλοδιακοπές (ΟΠΑΠ)
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προσανατολισμένο σε αθλητικές δράσεις, για παιδιά ηλικίας 6-13 ετών. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, ασχολούνται με δημιουργικές τέχνες, παίζουν, διασκεδάζουν και συμμετέχουν σε ημερήσιες εκδρομές.

Παιχνιδοδιακοπές (ΟΠΚΑΠ)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολύ παιχνίδι, θεατρική αγωγή, εικαστικά, αλλά και εκδρομές πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, οι φετινές αιτήσεις συμμετοχής, και στα δύο προγράμματα, θα γίνουν αποκλειστικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αγίου Δημητρίου: http://www.dad.gr

Η πλατφόρμα θα ανοίξει τη Δευτέρα 8-4-2019 και ώρα 17:00 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Για την κατοχύρωση της θέσης στα προγράμματα, μετά την εγγραφή είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενός εκ των γονέων (για δημότες/ισσες) ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για ετεροδημότες/ισσες)
 2. Λογαριασμός ΕΥΔΑΠ ή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας ή φορολογική δήλωση στο όνομα του γονέα για την πιστοποίηση της διεύθυνσης.
 3. Πιστοποιητικό γιατρού για τη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα παραπάνω έγγραφα είναι γνήσια και τα στοιχεία που δηλώνονται αληθή

Διαδικασία – Βήματα
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η υπηρεσία θα στείλει ειδοποίηση μέσω e-mail για να ακολουθήσει η κατάθεση του οφειλόμενου ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Στην αίτηση εγγραφής, είναι απαραίτητη η επισύναψη όλων των ζητούμενων δικαιολογητικών.

Μετά το έλεγχο, από την υπηρεσία, θα σας σταλεί e-mail για να προχωρήσετε στην πληρωμή.

Το αντίτιμο για τη συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα των «Αθλοδιακοπών» θα κατατεθεί:

 • στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό GR71 0171 0380 0060 3803 0020 781 του ΟΠΑΠ.

Το αντίτιμο για τη συμμετοχή στο θερινό και φθινοπωρινό πρόγραμμα των «Παιχνιδοδιακοπών» θα κατατεθεί :

 • στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό GR22 0171 0380 0060 3803 0020 790 του ΟΠΚΑΠ.

Η απόδειξη κατάθεσης πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail p-a@dad.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Στις αποδείξεις κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός που θα σας έχει αποσταλεί και το ονοματεπώνυμο του γονέα.

Η πληρωμή και αποστολή των αποδείξεων κατάθεσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 17/4/2019. 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας.

Παρατηρήσεις 

 1. Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα έχουν τα παιδιά των κατοίκων ή δημοτών του Δήμου Αγ. Δημητρίου και τα παιδιά όσων εργάζονται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και στα Νομικά του Πρόσωπα.
 2. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής περιόδων και στα δυο προγράμματα, αρκεί να μην συμπίπτουν χρονικά.
 3. Η κατοχύρωση των θέσεων των παιδιών θα οριστικοποιηθεί εφόσον ολοκληρωθεί και η επισύναψη του καταθετηρίου της πληρωμής και ο σχετικός έλεγχός του από τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση θα σας αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Αντίτιμο συμμετοχής

Το ποσό της συμμετοχής στα προγράμματα είναι:

 • 30 ευρώ για 1 παιδί.
 • 50 ευρώ για 2 αδέρφια.
 • 70 ευρώ για 3 αδέρφια.

*(Η έκπτωση αφορά σε αδέλφια που συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα, την ίδια περίοδο (Αθλοδιακοπές ή Παιχνιδοδιακοπές) . Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων)

Χρόνος εκτέλεσης των προγραμμάτων

Α) ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ

 • Θερινό πρόγραμμα: 1000 θέσεις

1η Περίοδος 17/6/2019 έως 28/6/2019   (450 θέσεις)

2η Περίοδος  1/7/2019 έως 12/7/2019     (350 θέσεις)

3η περίοδος  15/7/2019 έως 26/7/2019  (200 θέσεις)

Οι δημοτικές εγκαταστάσεις  που θα φιλοξενήσουν  το πρόγραμμα είναι:

 1. Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου (Ελευθερωτών 25)
 2. Δημοτικό στάδιο (Αγίου Δημητρίου & Θεομήτορος)
 3. Πάρκο Ασυρμάτου

Για την 3η περίοδο θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις 1 και 3. 

Β) ΠΑΙΧΝΙΔΟΔΙΑΚΟΠΕΣ 

 • Θερινό πρόγραμμα: 800 θέσεις

1η Περίοδος 17/6/2019 έως 28/6/2019   (350 θέσεις)

2η Περίοδος  1/7/2019 έως 12/7/2019    (350 θέσεις)

3η περίοδος  15/7/2019 έως 26/7/2019  (100 θέσεις)

Το πρόγραμμα θα γίνει στα 3ο, 12ο και 20ο Δημοτικά Σχολεία για την 1η και 2η περίοδο και μόνο στο 3ο Δημοτικό Σχολείο για την 3η περίοδο.

 • Φθινοπωρινό πρόγραμμα: 100 θέσεις

Έναρξη περιόδου από 26/8/2019 έως 6/9/2019

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο 6ο Δημοτικό Σχολείο.

 • Πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία: 12 θέσεις.

(ΠΡΟΣΟΧΗ!: Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτό ΔΕΝ θα γίνουν ηλεκτρονικά. Θα κατατεθούν στο 1ο ειδικό δημοτικό σχολείο Αγ. Δημητρίου από τις 3/6/2019 έως τις 14/6/2019).

Έναρξη περιόδου από 24/6/2019 έως 5/7/2019

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

*Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θερινής δημιουργικής  απασχόλησης παιδιών με αναπηρία απαλλάσσονται από οποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή, σύμφωνα με την 42/2019 απόφαση του Δ.Σ του ΟΠΚΑΠ.

 • Ωράριο προγραμμάτων: 7:30 – 16:00

Για κάθε επιπλέον πληροφορία, απευθυνθείτε: 

ΟΠΑΠ: Τηλ.: 2109760505 • E-mail: opap@dad.gr 

ΟΠKΑΠ: Τηλ.: 2132007731 – 32 • E-mail: opkap@dad.gr