10η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζεi εκτάκτως, διά περιφοράς, την Τρίτη 14-6-2022, από ώρα 13:30 έως 14:30.