10η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 10η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης τη Δευτέρα 20-3-2023 και ώρα 13:00.