10η/ 2024 (τακτική) Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική Επιτροπής θα πραγματοποιήσει δια ζώσης συνεδρίαση την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, ώρα 11.00 στο  Δημοτικό Κατάστημα, Αγ. Δημητρίου 55 10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13.03.2024