11η/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00.-