11η/2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Τμήμα Αθλητισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει εκτάκτως διά περιφοράς την Παρασκευή 14-7-2023 και ώρα 12:00 έως 12:50.