11η και 12η/2019 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα 24-6-2019, ώρα 15:00.-