12η/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 19-6-2020 και ώρα 15:00.-