12η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 12η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 22-3-2022 και ώρα 13:00.